Om oss

Vår personal är kunnig inom samtliga VVS-områden och utvecklas hela tiden genom utbildningar, men främst genom det stora antalet projekt som utförs i det dagliga arbetet.

2014 blev vi premium installatörer för UPONOR (vatten och golvvärme).

Följande kurser förnyar vår personal kontinuerligt:

  • Säker Vatten
  • Heta arbeten
  • Mobila arbetsplattformer

GDPR

När du kontaktar oss via e-post eller anlitar oss för att utföra en tjänst använder vi dina personuppgifter så som (namn, e-postadress, telefonnr och ev personnr) för att tillvarata dina intressen för redovisning, ansökningar och fakturering via mail.

Vi lämnar inte dina uppgifter vidare till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommit mellan företaget och den registrerade.

Personuppgifterna sparas i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget. Du som kund har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användning av de personuppgifter som rör dig.

 

IMG_0098