Luft/vattenvärme

Genom att installera en frånluftsvärmepump slipper du borra och gräva. På ett enkelt och effektivt sätt förser du ditt hem med värme, varmvatten och ventilation samt minskar energikostnaden med upp till 75%.

Genom att ta tillvara på energin från naturens fria och förnybara energi kan du skapa det perfekta inomhusklimatet med minimal inverkan på miljön.